สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น


         เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพราะนอกจากทุกท่านจะได้ฝึกสมาธิร่วมกันแล้ว วันนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำเรื่องชนิดของสมาธิและวิธีการ รวมถึงเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาและนอกพุทธศาสนา เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิหลากหลายมากขึ้น เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง  นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำวิธีการหยุดใจที่ง่ายและเป็นเส้นทางลัด ที่ไม่ต้องแสวงหาวิธีการอื่นใดอีกแล้ว นั่นคือการวางใจที่ฐานที่ตั้งของใจที่แท้จริง ที่กลางท้องเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ ณ ที่ตรงนี้เราจะได้พบที่พึ่งและที่ระลึกอันแท้จริง