สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โฆษกคณะศิษย์ฯวัดพระธรรมกาย เชิญชวนเด็กร่วมงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย 

โฆษกคณะศิษย์ฯวัดพระธรรมกาย เชิญชวนเด็กร่วมงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย 


      โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันพรุ่งนี้

       นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “กระผม ในนามของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก รู้สึกเป็นเกียรติและปีติยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายบวรฯ สานสัมพันธ์ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกำลังจะมาถึงในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ปีพุทธศักราช 2561ที่กำลังจะมาถึง ณ บุญสถานวัดพระธรรมกายแห่งนี้ ในส่วนของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฯ ด้านอุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรมฯ, การออกร้านบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดงานร่วม 100 ร้าน, รวมถึงการมอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน รวมถึงได้ร่วมมอบของขวัญ ขนม และเครื่องดื่ม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชน หมู่บ้าน องค์กร และโรงเรียนกว่า 200 แห่ง รวมจำนวนของขวัญกว่า 50,000 ชิ้น


       ทั้งนี้เจ้าคณะปกครองโดยพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ก็ได้เมตตามาเยี่ยมชมการเตรียมงานจัดกิจกรรมวันเด็กและร่วมพิธีแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพระครู               สังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับและนำชมการเตรียมงานพร้อมทั้งชมการแสดงจากนักแสดงที่จะมาให้ความรู้ในชุดการแสดง “เก่ง ดี  มีศีล5 สรรสร้างโรงเรียนสวยด้วยความดีสากล 5 ประการ ดังในโรงเรียนแจ่มว้าว โรงเรียนต้นแบบในนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติที่มุ่งปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนไทย นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังได้เมตตาเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผจญมาร โดยทางนิทรรศการได้จัดนักแสดงที่จะนำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศครั้งในสมัยพุทธกาลเพื่อให้ได้ศึกษาว่าวันประสูติ วันตรัสรู้ นั้นเป็นวันสำคัญยิ่งที่เราชาวพุทธควรศึกษาและถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการสั่งสมบุญตามรอยพระบรมศาสดา 


     ทั้งนี้เจ้าคณะอำเภออำเภอได้ให้โอวาทโดยย่อว่า งานวันเด็กที่จัดขึ้นนี้เป็นไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่ว-ดี รู้จักการเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกันสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม อยู่ในศีล อยู่ในธรรมอันดีงาม เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป ซึ่งการมาเยี่ยมชมของเจ้าคณะปกครองในครั้งนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยผลักดันให้คณะทำงานสรรสร้างงานที่ดีมีคุณภาพเชิดชูพระพุทธศาสนาไทย ฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เฟื่องฟูยิ่งๆขึ้นไป  สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ปีพุทธศักราช 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 11.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 16.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย โดยมีกิจกรรมการลุ้นแลกของขวัญ, การแสดงนิทรรศการ “เก่ง ดี  มีศีล 5 มุ่งหน้าไทยแลนด์ 4.0  การฉายภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผจญมาร และละครฟื้นฟูศีลธรรม เรื่อง รักแลกภพ, ฐานกิจกรรมความรู้กึ่งบันเทิง “ความดีสากล”, การออกร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ วัดพระธรรมกาย