สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดโครงการ Meditation Time in Office ที่ประเทศแอฟริกาใต้

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการเปิดโครงการ Meditation Time in Officeเพื่อจัดปฏิบัติธรรมพิเศษประจำสัปดาห์สำหรับพนักงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และที่เมืองอื่นๆ ได้แก่ โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย เอเบิ้น พอร์ตอลิซาเบซ  อีสต์ลอนดอน