สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายรับโล่รางวัลมูลนิธิดีเด่น

 

 

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาชิกสมาคมสันนิบาต ภาค ๑ จากจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และอ่างทอง กว่า ๑๕๐ คน มาร่วมประชุมประจำปี ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยมีนายเมฆินทร์ เมธาวิกล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ในโอกาสนี้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับมูลนิธิ ดังนี้ 
รางวัลที่ ๑ มูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ ๒ มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลที่ ๓ มูลนิธิโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ฯ 
     จังหวัสมุทรปรากากำลังใจจากพี่สู่น้องในโลกมืดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร