สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


      วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทเจ็ดตำนาน และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 2 จบ พร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านตะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล 5  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรอรพรรณ การ์ดีพี และ กัลยาณมิตรนงนุช พูนสวรรค์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรจำเนียร รามสูตร และ กัลยาณมิตรทองใส พารา  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญในโครงการต่างๆ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ธรรมมะ โดยนำพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับ                อานิสงค์แห่งการทำบุญมาบรรยาย และแปลให้สาธุชนทุกท่านได้เกิดความเข้าใจและปลื้มในบุญที่ทำไปแล้ว พร้อมทั้งได้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมงาน ได้เกิดความรู้และเข้าใจตามไปด้วย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


       ส่วนภาคบ่าย ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วย