สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

     

 

        เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับนายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการเขตบุรีรัมย์ เขต ๔ จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และการใช้สื่อนิเทศการสอน ครั้งที่ ๘  ณ วัดพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มีอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ๑๔๘ ท่าน
        โครงการนี้มีผลให้อาจารย์เกิดกำลังใจในการสร้างความดี และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔ มีการบริหารงานที่เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรมเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่สังคมต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล