สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดบ้านป่า จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 

รร.วัดบ้านป่า จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 


       โรงเรียนวัดบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร 


      เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั่งสมาธิ ฟังธรรมะ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนร่วมสวดมนต์จำนวน 31 คน, คณะครู 2 คน โดยได้สวดคนละ 2 รอบ รวม 66 จบ ซึ่งการที่คณะครูได้ให้นักเรียนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิในการเรียน


   นอกจากนี้ทีมงานยังได้สอนนักเรียนให้ทำบทฝึกปฏิสันถารคุณครู และวิธีการทำความสะอาดเก้าอี้และโต๊ะเรียนอีกด้วย