สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม มิติใหม่ของการรับน้อง

 

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม ประธานในพิธี คือ ท่านอธิการบดี รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ จำนวนนักศึกษา คณะอาจารย์ และข้าราชการ ที่มาร่วมพิธีตักบาตรกว่า ๕๐๐ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร