สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รวมใจธรรมทายาทหญิง

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์พัฒนาเยาวชนโลก ร่วมกับศูนย์สื่อ DMC จัดงานรวมใจธรรมทายาทหญิงที่สตูดิโอ DMC อาคารสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย โดยมีคุณอุดม แต้พานิช มาเป็นวิทยากรทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ธรรมทายาทหญิงหลายๆ รุ่น ได้มาพบปะ พูดคุย เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กัน ทั้งในเรื่องธรรมะ และการประคับประคองจิตใจให้เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศล แล้วนำไปใช่ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร