สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ร่วมกับองค์กรสันติภาพ

 

 

       ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดินได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมสร้างสันติภาพ Theosophical Society ที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาเศรษฐินีผู้ใจบุญ คุณมากาเร็ต แวน เดอ วิส ซึ่งเปิดคฤหาสน์หลังใหญ่ใจกลางเมืองให้เป็นสมาคมผู้รักการนั่งสมาธิ 
        ศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดินได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์ โดยมีพระอาจารย์สุรพงศ์ ธัมมวังโส เป็นผู้สอนทำสมาธิ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาฝึกสมาธิ อย่างยิ่ง นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร