สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.นครบางยางพิทยาคม จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

รร.นครบางยางพิทยาคม จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 


         คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้าอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 


           เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้าอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพทางใจ ณ ธุดงคสถานพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระศุภกฤษ พลวิชฺโช เทศน์สอนเรื่องกฎแห่งกรรม พร้อมทั้งได้นำคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจสวดมนต์ เนื่องจากบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนา เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญนี้ทุกคนจึงได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อช่วยกันสืบทอดพระธรรมบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ไปอีกยาวนาน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย


           นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้รับการอบรมเรื่องความดีสากล 5 ประการคือสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ ซึ่งทุกกิจกรรมสร้างความปลื้มปีติแก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยนักเรียนตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งตั้งใจจะกลับไปสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอย่างต่อเนื่องทุกวันที่บ้านอีกด้วย