สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

กิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด


     ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


       เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระอดิศักดิ์ อติสกฺโก ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในอุปถัมภ์พระราชพรหม            จริยคุณ เป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นพระอาจารย์ได้นำคณะครูและนักเรียนนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


    นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อค้นพบความสุขภายในที่แท้จริง