สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีปุพพเปตพลี 

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีปุพพเปตพลี 


      วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


     จากนั้นเป็นพิธีปุพพเปตพลีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการี โดยสาธุชนได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5  อาราธนาธรรม คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าสุกุล และในโอกานี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร และการชักชวนคนที่เรารู้จักเข้าวัดมาสร้างบุญบารมี เพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์