สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยการเทเหล้า เลิกบุหรี่

 

     


         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ฝ่ายอาคารหลัก สำนักสาธารณูปการ ร่วมกับ บริษัทรับเหมาก่อสร้างภายในวัด ๔บริษัท จัดเสวนา "เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยการเทเหล้า เลิกบุหรี่"ที่ห้องประชุม SPD2E มีพนักงานระดับโฟร์แมน และผู้จัดกาโครงการทั้ง ๔บริษัท มาร่วมงานประมาณ ๒๕๐ ท่าน โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ เป็นประธานสงฆ์วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพดี เพื่อความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ของทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา ในวันงานมีผู้แสดงความจำนงส่งใบปวารณาหักดิบเลิกเหล้า - บุหรี่เป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร