สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะทูตจากต่างประเทศ ร่วมงานบวชธรรมทายาทนานาชาติ

 

 

     

 

        เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระชาวต่างประเทศ ๑๐ รูป จากประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ และอินเดีย และคณะทูตจากประเทศพม่า ศรีลังกาและบังคลาเทศ มาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการธรรมทายาทนานาชาติ ที่วัดพระธรรมกายภาคเช้า ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ ถวายผ้าไตร และบาตรแด่พระธรรมทายาท ภาคบ่าย คณะพระชาวต่างประเทศชมวิดีทัศน์ประวัติวัติพระธรรมกาย และผลงานมูลนิธิธรรมกาย ณ สำนักงานใหญ่ และเยี่ยมชมมหาธรรมกายเจดีย์ มหารัตนวิหารคดและมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร