สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เทศกาลเข้าพรรษาในรั้วมหาวิทยาลัย

 

    

 

      เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานประเพณีตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในการสืบสานพระพุทธศาสนา ในสถาบันอุดมศึกษา
      พิธีตักบาตรเริ่มขึ้นเวลา ๐๘.๓๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น.แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา  กิจกรรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน คณะอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร