สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีฉลองสามเณรยุวธรรมทายาทและหล่อเทียนพรรษา

 

     

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีฉลองสามเณรยุวธรรมทายาท ๑๑ รูป และทำพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยภาคเช้า มีการปฏิบัติธรรมและทำบุญตักบาตรส่วนในภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารประดิษฐานพระประธาน โดยมีทันตแพทย์เอ็ดเวิร์ด อ่อนเรือง และกัลฯประภาวัลย์ นิธิวรนันท์ เป็นประธานในพิธี และมีการแสดงธรรมของสามเณรยุวธรรมทายาท ต่อจากนั้นได้ร่วมกันหล่อเทียน พรรษา เพื่อใช้จุดถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเข้าพรรษานี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร