สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดสระโคล่ รับใบประกาศเกียรติบัตรสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

รร.วัดสระโคล่ รับใบประกาศเกียรติบัตรสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร


             นักเรียนโรงเรียนวัดสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากการร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร


            นักเรียนโรงเรียนวัดสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากการร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร เป็นประจำในชั่วโมงสอนศีลธรรม และในโอกาสนี้อาจารย์เพชรรัตน์ พุทธสุชา ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ยังได้นำนักเรียนนำนั่งสมาธิ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 89 จบ

               สำหรับกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิในการเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด