สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


         วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา 


             สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนผ้าป่า    โดยมีกัลยาณมิตรหนึ่งฤทัย             ครือเกอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,กองทุนภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรซิกกี้ สืบสันต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรพัชรีพร  วิเศษสมบัติ กัลยาณมิตร ทองสัย  พรมดี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กองทุนปัญญาบารมี    โดยมีกัลยาณมิตรอุไร    แก้วสมบัติ กัลยาณมิตรสุทิน   คุมพาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กองทุนเครื่องห่มกันหนาวและกองทุนจานดาวธรรม โดยมีกัลยาณมิตรวารี  วงศ์สีนวน    กัลยาณมิตรสุทิน  คุมพาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, , กองทุนยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตร สำอาง โฮพมัน กัลยาณมิตรไสว วีเดอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


         ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันจุดโคมมาฆประทีป และเวียนประทักษิณตามประเพณี โดยพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง