สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระณรงค์ คุเณสโก ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง ก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรทิพย์วรรณ เข็มบุญเลิศ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายคิลานเภสัชและฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่อง ความไม่ประมาทในการสร้างบารมี ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง