สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์


      วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรติ๋ม เวปสเตอร์


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพันโธ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา    ชูจิตตารมย์ กัลยาณมิตรเคลี้  เวปสเตอร์  และกัลยาณมิตรดาเรียน เวปสเตอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและภัตตาหารแด่คณะสงฆ์  


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรติ่ม เวปสเตอร์ โดยมีกัลยาณมิตรอุไรวรรณ เบริ์ด เป็นประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล ส่วนพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์ กัลยาณมิตรพรทิพย์ ปีเตอร์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้