สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาบวชเณร ๘๔,๐๐๐ รูป ถวายในหลวง

 

    

 

          ในวันที่ ๑๔-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีการจัดพิธีบรรพชาสามเณร ที่พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมจำนวน ๘๘๙ รูปและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด และวันที่ ๒๓ ตุลาคม จะประกอบพิธีบรรพชาสามเณร ๘๔,๐๐๐ รูป พร้อมกันที่พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจะรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมบรรพชาสามเณร จึงขอเชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร