สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมสัมมนา Supervisor รอบ Beginner Course ครั้งที่ ๓

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดอบรม Supervisorรอบ Beginner Course ครั้งที่ ๓ ขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย ทีมงานจากสถาบันอุดมศึกษา ๑๓ สถาบันได้รับทราบหลักการ แนวทาง วิธีการ ในการเป็นทีมงานฝ่ายต่างๆ และทดสอบความพร้อมในการเป็นทีมจัดอบรม
           สำหรับการจัดสอบตอบปัญหาธรรม "ทางก้าวหน้า" ในปีนี้ กำหนดไว้ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐     ณ วัดพระธรรมกาย