สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดมะเกลือ

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดมะเกลือ


      สำหรับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 6 รักษ์บวร รักษ์ ศีล 5 ได้ดำเนินโครงการมาเป็นวันที่ 26 แล้ว เหลือเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็จะจบโครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง วันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมของพระธรรมยาตรา ณ วัดมะเกลือ และ วัดศรีเมือง ซึ่งได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ


          พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน  และกลายเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ คนไทยในอดีตดำเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธ และนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิต ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าวัดน้อยลง และย่อมส่งผลให้ศีลธรรมทางด้านจิตใจถดถอยลงไปด้วย แต่เป็นที่น่ายินดีว่ามีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ท่านมองเห็นว่า การฟื้นฟูศีลธรรมต้องกลับคืนมา มิเช่นนั้นพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม อาจเลือนหายไปจากสังคมไทย ดั้งนั้นเหล่าศิษยานุศิษย์จึงสานต่อมโนปณิธานของท่าน ด้วยการจัดโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” และหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละวัดที่อยู่บริเวณโดยรอบอนุสรณ์สถานพระผู้ปราบมาร คือ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพราะแต่ละวัดนั้นมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาวัด 


         ซึ่งวันนี้คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้มาจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะเกลือ อำเภอคลองโยง จังหวัดนครปฐม โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูบวรธรรมานุสิฐ  เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ เป็นประธานสงฆ์ ในส่วนของคณะเจ้าภาพมีกัลยาณมิตรตรีเพชร์  ศิริวัฒนอักษร และกัลยาณมิตรศิริวรรณ  สุริยประภาดิลก เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า และน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ผู้มีบุญที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาจะได้ร่วมกันถวายไทยธรรมและต้นผ้าป่า ด้วยใจที่ปีติในบุญกันทุกคน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล