สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญวันสงกรานต์ 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญวันสงกรานต์ 


วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย


       งานวันนี้ได้รับเกียรติจากแมร์ประจำเมืองสตอกพอร์ต มาเป็นประธานในพิธี ได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงบ่าย ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วย แมร์ประจำเมือง ชาวท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้เดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่ได้จัดเป็นโซนแสดงผลงานต้อนรับทุกท่าน และในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้ตนเอง กลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ และได้นั่งสมาธิพร้อมเพรียงกัน 


      หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรคณิตา  ช่วยขุนทด  กล่าวภาษาบาลี กัลยาณมิตรชนิดา  มิลิกัน  กล่าวภาษาไทยกัลยาณมิตรลิซ่า  เครก  กล่าวภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผู้แทนทั้ง 3 ท่าน และแมร์ประจำเมือง ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร อาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน


      และในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโร และทำพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบาน ทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น