สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

 

   


        เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ในวันนี้ มีการมอบรางวัลแก่บัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ทุนการศึกษาแก่นิสิต และนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งในปีนี้มีลูกพระธัมฯ ทพญ. กุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย โดยมีผลการเรียนดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๗ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ปัจจุบันปฏิบัติราชการตำแหน่งทันตแพทย์ ๔ หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ทพญ. กุลธิดา กล่าวถึงเทคนิคที่ทำให้การเรียนประสบผลสำเร็จ คือ การนั่งสมาธิทุกวันสม่ำเสมอ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร