สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสวัดฝอกวงซาน เข้ากราบคารวะ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

 

    


        เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เจ้าอาวาสวัดฝอกวงซาน ประเทศไต้หวัน ท่านซินเผเหอส้าง พร้อมกับ     เจ้าอาวาสวัดฝอกวงซานประจำกรุงเทพฯ และคณะ เข้ากราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และเชิญให้ทางวัดพระธรรมกายส่งบุคลากรไปศึกษาคณะพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยเอกชนฝอกวงซาน
        ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดฝอกวงซานได้มอบของที่ระลึกเป็นสารคดีชุดพุทธศาสนาทั่วโลก และพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณได้มอบสื่อภาษาจีนในรายการ DMCแด่ท่านเจ้าอาวาสวัดฝอกวงซาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร