สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์และสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ร่วมเดินธรรมยาตรา

คณะสงฆ์และสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ร่วมเดินธรรมยาตรา


      คณะสงฆ์และสามเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมทำกิจกรรมเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฟื้นฟูศีลธรรมโลก


        เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นำโดยพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโณ  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้ร่วมทำกิจกรรมเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ซึ่งคณะสงฆ์และสามเณรเดินไปถึงวัดแหลมพ้อ  ในเวลา 14.30 น. ก็มีสาธุชนมารอชื่นชมอนุโมทนาพร้อมถวายปานะแด่คณะสงฆ์และสามเณร  จากนั้นเวลา 15.30 น. ได้ประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเดินธรรมยาตรา และได้เริ่มออกเดินจากวัดแหลมพ้อ  ไปยังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่ามกลางการต้อนรับของสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย  และเวลา 17.00 น. คณะสงฆ์และสามเณรก็ได้ออกเดินจากจุดพักไปยังบริเวณหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ทวดเพื่อเก็บภาพประวัติศาสตร์ของชีวิต และออกเดินทางกลับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ในเวลา 17.30 น.