สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาวันบรรลุธรรม วันบรรลุเป้า เราทำได้

 

    


        เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมผู้รักบุญจัดสัมมนาวันบรรลุธรรม วันบรรลุเป้า เราทำได้  เพื่อเชิญชวน ให้ผู้มาร่วมงานช่วยกันปิดงบโมดูลให้บรรลุเป้าหมายในงานวันครูวิชชาธรรมกาย
        เริ่มต้นงานด้วยการแสดงจาก ปัญจสิกขะ คอรัส แล้วรับชมสื่อพิเศษสำหรับวันบรรลุธรรม วันบรรลุเป้า เราทำได้ และการแสดงธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อ "มนุษย์มาจากไหนที่สุดแห่งธรรมคืออะไร"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร