สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


        ภายในงานสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่-กัลยาณมิตรซินดี้ เจริญนามและครอบครัว เป็นประธาน ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรมอน วงษ์สัมพันธ์ และ กัลยาณมิตรพนอ โฮลโลเวย์ เป็นประธาน ด้านกัลยาณมิตรทองยศ-กัลยาณมิตรวาสนา คำวงศ์ษา พร้อมคณะ และกัลยาณมิตรสมยศ สีใส-กัลยาณมิตรลิลี่ แสงสุรีย์จันทร์ เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาพระสารีริกธาตุ 

 

      จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสรงน้ำพระ, ก่อเจดีย์ทราย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา