สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันคุ้มครองโลก

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันคุ้มครองโลก


    วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีงานบุญ บูชาข้าวพระ และงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก


         ภายในงานพระอาจารย์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนผ้าป่าสามัคคี กัลยาณมิตร สำอาง   โฮพมัน    กัลยาณมิตร ปวีณา   เคล้าเซอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , กองทุนภัตตาหาร มีกัลยาณมิตรสังวาลย์  ไวย์เดอร์มัน    กัลยาณมิตร ประทวน  ฮูเบอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรวรรณา   ไนล์โฮล กัลยาณมิตร มาริสา  ไนล์โฮล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , กองทุนปัญญาบารมีมีกัลยาณมิตร สมร   สตัยน์    กัลยาณมิตรจันทร   พรโคกกรวด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนจานดาวธรรม มีกัลยาณมิตรพัชรีพร  วิเศษสมบัติ กัลยาณมิตร พรรณนา   โรสว้อก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , กองทุนเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์    มีกัลยาณมิตรนลินี   ชนิดนอกัลยาณมิตร จุฑามาศ  ชุสเตอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้ร่วมกันรับของที่ระลึกเนื่องในสหวาระเดือนเกิด  


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัด และรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้