สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


        วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


       ภายในงานพระณรงค์ คุเณสโก  เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแซม สมมโน  และกัลยาณมิตรเครือเพ็ญ    เห็นไตรรัตน์ เป็นตัวแทนประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 


      ส่วนภาคบ่ายสาธุชนชาวท้องถิ่นได้แยกห้อง เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธิ พร้อมทั้งรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ ส่วนสาธุชนชาวไทยก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และรับฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะในหัวข้อเรื่อง ความเคารพต่อหมู่ญาติด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้ โดยทุกท่านที่มาร่วมสั่งสมบุญในวันนี้ต่างปลื้มปีติในบุญเป็นอย่างมาก