สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดบ้านกัลยาณมิตรแห่งแรก ออสเตรีย

 

   

 

         เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พระมหาคองเขน สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดพุทธโบเด้นเซ ประเทศเยอรมนี ได้รับนิมนต์ไปเปิดบ้านกัลยาณมิตรแห่งแรกในประเทศออสเตรีย โดยมีกัลฯ นิภาภัทร ซูมเมอร์ เป็นเจ้าของบ้าน
         ในงานมีคณะญาติโยมซึ่งเป็นคนใหม่ทั้งหมดมาทำบุญและปฎิบัติธรรมร่วมกัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร