สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยายธรรมโรงเรียนประถม Arksey อังกฤษ

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พระนิโคลัส ฐานิสฺสโร จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ทีโรงเรียน Arksey (อาคซี) เมือง Bently(เบ็นท์ลี) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ ๒๐๐ คน
           พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมและนำปฏิบัติธรรม นักเรียนส่วนใหญ่นั่งสมาธิได้ดีมากและสนใจจะไปนั่งเองที่บ้าน กิจกรรมในวันนี้มีนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาทำข่าวด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร