สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คลาสสมาธิวัดพระธรรมกายจอร์เจีย 

คลาสสมาธิวัดพระธรรมกายจอร์เจีย 


          อดีตสมาชิกคลาสสมาธิวัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำการวิธีฝึกสมาธิผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เร้น


          พระไมเคิล วรธมฺโม อดีตสมาชิกคลาสสมาธิวัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันจำพรรษาที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ที่ได้แนะนำสมาธิผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เร้น โดยใช้ห้องส่งของ peace revolution ในหัวข้อเรื่อง 5 วิธี ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำสมาธิ ซึ่งมีสมาชิกเข้าฟังถึง 25 ท่าน โดยมีโยมพ่อโยมแม่ของพระไมเคิล วรธมฺโม มานั่งฟังด้วย โดยผู้ร่วมฟังทุกท่านต่างเข้าใจในเนื้อหาธรรมะในครั้งนี้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งตั้งใจจะนำเอาความรู้ที่ได้รับ โดยเฉพาะหลักการฝึกสมาธิ  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป