สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนกริเว นอร์เวย์

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พระอาจารย์จากวัดพุทธมิดนัทซูล ได้รับนิมนต์ไปสอนพระพุทธศาสนา และวิธีฝึกสมาธิแก่ครูและนักเรียนที่โรงเรียนกริเว(Greveskogen) เมืองเธินเบิร์ก (Tonsberg)
           พระอาจารย์ได้บรรยายธรรม "พระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน" เรื่องราวความจริงของชีวิต เป้าหมายของชีวิตและแนะนำการฝึกสมาธิเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบสื่อธรรมะให้กับผู้แทนคณะครูและนักเรียน ซึ่งทุกๆ คนต่างก็ให้ความสนใจเป็น อย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร