สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่ 1

โครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่ 1


 ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่ 1


      ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่ 1 "รุ่นแรกของโลก" โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หลาย ๆ รูป มาให้ธรรมะ และแนะนำหลักการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มีโอกาสสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

    ด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่า ระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้สั่งสมบุญ ได้นั่งสมาธิ และเมื่อจบโครงการไปแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย เพราะสมาธิทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น 

    สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ในรุ่นต่อไปจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน และผู้ที่สนใจ มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย