สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าและสัมมนาโมดูล มาเลเซีย

 

   

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ได้จัดงานทอดผ้าป่าและสัมมนาโมดูล โดยมีผู้ร่วมงาน๑๘๖ คน 
          กิจกรรมเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าป่า และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร