สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


ชาวอินเดีย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


           ชาวอินเดียกว่า 60 ท่าน ได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกับบริษัททัวร์ โดยมีความตั้งใจมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะ ซึ่งในครั้งนี้ได้เข้าไปสักการะภายในอุโบสถ โดยทุกคนรู้สึกมีความสุข และชอบลักษณะของพระประธานมาก จึงได้ร่วมกันสวดมนต์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5


        จากนั้นก็ไดไปร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งทุกคนก็รู้สึกประทับใจ ที่มีสถานที่รวมพลังของชาวพุทธได้ใหญ่ขนาดนี้ โดยมีความปรารถนาว่า หากมีโอกาสอยากเข้าไปด้านในวิหารคุณยายอาจารย์ และมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ด้วย