สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันวิสาขบูชา


        วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา


           ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  พร้อมทั้งได้นำจุดโคมวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพนิพพาน


      จากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเจดีย์น้อยทองคำบรรจุรัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารันตอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น       โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันหย่อนสุวรรณนิธิ   และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลาบปลื้มปีติที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้