สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยน้ำท่วม

 

    


          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอกวีระวุฒิ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายหลังน้ำลด ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร