สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


             วัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ประจำเดือนมิถุนายน 


      โดยพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายบริสเบน ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีกัลยาณมิตรนฤมล และกัลยาณมิตร Nicholas Giles เป็นประธานผ้าป่า จากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยไทยธรรมร่วมทำบุญต่าง ๆ ของวัด ได้แก่ บุญบูชาข้าวพระ กองทุนผ้าไตรจีวร  และกองทุนคิลานเภสัช ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้รับฟังพระธรรมเทศนา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้