สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะศิษยานุศิษย์ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะศิษยานุศิษย์ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


              คณะศิษยานุศิษย์ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันพระใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


                วันพระใหญ่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากกับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่จะได้เข้าวัดสั่งสมบุญ ทั้งการทำทาน รักษาศีล และการปฏิบัติธรรม ยิ่งทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวงแล้ว ยิ่งทำให้ใจของทุกท่านสงบหยุดนิ่งได้ง่าย ทำให้เมื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติ กำลังบุญทั้งหลายย่อมส่งผลเร็วแรง ถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้    การอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ไม่ว่าเขาจะตายไปแล้วนานเท่าใด จะอุทิศเป็นภาษาไทย ภาษาบาลี หรือภาษาอื่นใดก็ได้ มีน้ำกรวดก็ได้ ไม่มีน้ำกรวดก็ได้ ย่อมสำเร็จทั้งสิ้น เพราะการอุทิศบุญต้องเกิดจากการให้ด้วยใจเป็นหลัก ส่วนการกรวดน้ำเป็นเรื่องของพิธีกรรม เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า    เรากำลังอุทิศบุญกุศล โดยหลักให้ทำใจใส ๆ นึกถึงชื่อหรือรูปร่างหน้าตาของหมู่ญาติหรือบุคคลที่เราต้องการแผ่ส่วนบุญไปให้ เมื่อการอุทิศส่วนกุศลมีหลักคือ การทำใจให้ผ่องใส ทำให้ศณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าวัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ ที่จะทำให้ทุกท่านที่มาสวดมนต์ ณ สถานที่แห่งนี้เกิดความอบอุ่น เกิดความสุขกาย เกิดความสบายใจ เสียงสวดมนต์ที่ก้องกังวาลรอบมหารัตนวิหารคดอยู่ตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายทำให้ใจของผู้สวดสงบ ระงับจากกิเลสทั้งหลาย ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ได้โดยง่าย ใจของผู้สวดย่อมสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้การอุทิศส่วนกุศลถึงมีกำลังมาก ทั้งยังส่งผลให้ผู้สวดประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่ายอีกด้วย


                  สำหรับการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จะให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ให้ได้ 585,858,585 จบ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่จะถึงนี้