สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายจานดาวธรรม ๓๐ วัด สหภาพเมียนมาร์

 

   


          เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดจำนวน ๓๐ วัด ตามหัวเมืองต่างๆ ในเขตพื้นที่รัฐฉาน สืบเนื่องจากทางวัดเห็นประโยชน์ของการติดจานดาวธรรมว่า จะช่วยให้การเทศน์สอนและการเผยแผ่ธรรมะทำได้ง่ายขึ้น จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้เมตตาส่งทีมงานเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางทีมงานได้เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดในเชียงตุงมาแล้ว จำนวน ๑๙ วัด

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร