สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

 รร.วัดเกตุ ร่วมอบรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0

 รร.วัดเกตุ ร่วมอบรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0


นักเรียนโรงเรียนวัดเกตุ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมอบรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0


         ณ โรงเรียนวัดเกตุ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พระอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานจากธุดงคสถานเมืองลพบุรี ได้จัดอบรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ให้แก่นักเรียน โดยพระอาจารย์ได้นำเด็ก ๆ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ  ก่อนที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การปฏิสันถาร ฝึกมารยาทชาวพุทธ การทำความสะอาด จัดระเบียบห้องเรียนของตนเอง พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตและการฝึกนิสัยของตัวเองได้