สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัย สหรัฐอเมริกา

 

    


           เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระครูบวรเจติยารักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดน่าน พระหาญชัย  อาสภกันโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และคณะกัลยาณมิตร เดินทางไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่เมืองราโมนา