สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด


       วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด และพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล


          สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรสมพร ปาระเคน กัลยาณมิตรปรัชญา ปาระเคน และกัลยาณมิจรนิลวรรณ  ปาระเคน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรริชมอน ปาระเคน กัลยาณมิตรทูเน่ ปาระเคน และกัลยาณมิตรพัลลภ ศรีเมือง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


         ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด โดยกัลยาณมิตรธวัช  โกปอล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้รวมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล โดยผู้แทนกล่าวคำถวายเทียนคือ กัลยาณมิตรธวัช  โกปอล และกัลยาณมิตรเอ็ดน่า ธนิยผล จากนั้นประธานสงฆ์ได้เชิญประธานทั้ง 20 คณะ ได้ร่วมตั้งแถวเพื่อหล่อเทียน ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมหล่อเทียน ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน