สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีทอดผ้าป่า ครบรอบ 10 ปี 

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีทอดผ้าป่า ครบรอบ 10 ปี 


        วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีประดิษฐานองค์พระประธานพุทธรัตนเจดีย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 10 ปี วัดพระธรรมกายบาวาเรีย 


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย รองภาคพื้นทวีปยุโรปและภาคพื้นอเมริกา ท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีประดิษฐานพระประธาน ณ พุทธรัตนเจดีย์ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย โดยมีประธานเอก 4 ท่านเป็นผู้กดปุ่มอัญเชิญองค์พระประธานขึ้นสู่เจดีย์ ได้แก่ กัลาณมิตรสัตวแพทย์หญิงดรุณี เนเกเล่, กัลยาณมิตรจินตนา        เธียร์ไมเย่อร์, กัลยาณมิตรนงค์นารถ แตงบุตร เซยัค และกัลยาณมิตรวันวิสาข์ ทับพยุง 

 

      จากนั้นท่านประธานสงฆ์นำจุดโคมประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยบรรยากาศสงบและศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะท่านที่ได้ร่วมสร้างพระประจำตัวที่ประดิษฐานอยู่บนพุทธรัตนเจดีย์เบื้องหน้าได้เกิดความปีติ ซึ่งหลายท่านถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่ ต่างก็ปลาบปลื้มใจที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้ ต่อมาเป็นการกล่าวคำถวายพุทธรัตนเจดีย์ จตุปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่คณะประธานรองจะได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


        ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่า 10 ปี วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ทอดถวายวัดศูนย์สาขาในทวีปยุโรป ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง