สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เอกอัครราชทูตศรีลังกาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

     

  
        เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ฯพณฯ ดร. สารัต อมูนุกาม่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาวิสาหกิจและส่งเสริมการลงทุนจากประเทศศรีลังกา พร้อมด้วย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ เจ.บี. ดีสซานายากะ เอกอัครราชทูต   ศรีลังกา ประจำประเทศไทย ได้เข้ากราบคารวะพระภาวนาวิริยคุณ ที่อาศรมบัณฑิต             

        ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้สนทนากันเรื่องการรวมพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และจะมีการจัดส่งพระศรีลังกามาอบรมที่วัดพระธรรมกาย เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร