สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนร่วมรับบุญคัดหินเกล็ดวันสุดท้าย

พุทธศาสนิกชนร่วมรับบุญคัดหินเกล็ดวันสุดท้าย


       พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมกันคัดแยกหินเกล็ดเพื่อนำไปก่อสร้างเสาจารึกชื่อผู้มีบุญที่โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย และสร้างวิหารหลวงปู่ที่คลองบางนางแท่นอย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับบุญคัดหินเกล็ด


          วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับพระแรม15ค่ำเดือน 8 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยการรับบุญคัดแยกหินเกล็ดเพื่อนำไปก่อสร้างเสาจารึกชื่อผู้มีบุญ ที่โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย และสร้างวิหารหลวงปู่ที่คลองบางนางแท่น เป็นวันสุดท้าย ณ บริเวณมหารัตนวิหารคด 32 
เมื่อทุกท่านมาถึงก็ได้รับหินเกล็ดพร้อมอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะได้แยกย้ายเข้าประจำที่ ทุกท่านต่างตั้งใจคัดแยกหินเลือกเม็ดที่ขาวที่สุดใสที่สุด เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลายคนมีอุปกรณ์เสริมมาช่วยคัดหิน เช่น แว่นขยาย แว่นตาติดไฟฉาย


         นอกจากนี้หลายท่านยังได้พาครอบครัวมาร่วมรับบุญด้วย ซึ่งเด็กหลายคนมีโอกาสมาสั่งสมบุญตั่งแต่ยังเยาว์วัย นอกจากจะได้คัดหินเกล็ดแล้ว ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อีกด้วย จึงทำให้บุญในวันนี้เป็นบุญที่สนุกสนานและอบอุ่นไปด้วยความรัก ความกตัญญูที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์ อันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน